Види складних речень

1. Складним реченням є речення,

А) яке містить у собі одну граматичну основу, є поширеним і двоскладним;

Б) яке містить у собі одну граматичну основу і є ускладненим (звертанням, вставними словами, вигуками тощо);

Б) яке складається з двох чи кількох простих речень, об’єднаних в єдине ціле за змістом та інтонацією;

Г) будь-яке речення, яке служить будівельним матеріалом для тексту.

Скласти (пригадати) складне речення, записати його (наприклад: Продовжує планета круговерть, плекає людство помисли високі. (Б. Дегтярьов.) Якщо не приніс я ні крихти добра, нащо ж я у світ цей приходив? (Л. Тендюк.).

2. Складні речення поділяються на

А) сполучникові, безсполучникові та речення із різними видами (сполучниковим і безсполучниковим) зв’язку;

Б) поширені і непоширені;

В) ускладнені і неускладнені;

Г) повні і неповні.

Скласти (пригадати) та записати безсполучникове складне речення (наприклад: Мета життя моя – єдина: спростивши всякі чудеса, над все поставлю я людину. (Б. Дегтярьов.) або: складне речення із різними видами зв’язку, записати його (наприклад: Над рікою в стуни комиша вдарить вітер, залунають скрипки, і Чайковським сповниться душа, а в уяві з’явиться четвірка лебедят казкової краси, ніби то здіймається на гірку юність наша в спалаху роси... (П. Воронько.) .

3. Складносурядним називається таке складне сполучникове речення,

А) яке складається з двох або більше простих речень, кожне з яких ускладнене звертанням, вставними словами, однорідними членами речення тощо;

Б) яке складається з двох або кількох синтаксично рівноправних речень;

В) яке складається з головного і залежного речення;

Г) яке складається з головного і кількох підрядних речень.

Скласти (пригадати) складносурядне речення, записати його (наприклад: Розкаже ліс мені про заповітне, а я про те нікому не скажу. (Є. Гуцало.) В полі пахне мед і дика м’ята, і біжить стежина до села, заверта до батьківської хати. (Б. Дегтярьов). Накреслити схему речення.

4. Складнопідрядним реченням з підрядним означальним є таке складне речення, в якому

А) залежна частина роз’яснює зміст одного із членів головного речення;

Б) залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення;

В) залежна частина пояснює той чи інший головний або другорядний член головної частини, виражений іменником чи іншою частиною мови в значенні іменника;

Г) залежна частина вказує на місце дії головного речення.

Скласти (пригадати) складнопідрядне речення з підрядним означальним (наприклад: Як землю мою не любити, що вчився по ній я ходить! (В. Сосюра.) Моє дитинство – дзеркало, в якому відображалася колись земля. (Є. Гуцало.) Не викидайте з пісні слова, якого не замінить інше. (Б. Дегтярьов.). Записати речення, накреслити його схему.

5. Складним безсполучниковим є речення

А) Даремно говорить про згоду, коли нема ладу серед народу. (Б. Грінченко.)

Б) Я змалку знав, що Прометей здобув огонь для всіх людей. (За М. Упеником.)

В) Я чув легенду: Прометей добув огонь для всіх людей. (М. Упеник.)

Г) Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. (Т. Шевченко.)

Скласти (пригадати) і записати складне безсполучникове речення, підкреслити в ньому граматичні основи (наприклад: Поглянь на камінь: Він Мовчить Мовчанням мудрості і віри. (Є. Маланюк.).

6. Складнопідрядним реченням із підрядним причини є речення

А) Я звик високо голову держати, бо маю честь і мужність без догани. (Г. Гейне.)1

Б) Жену вперед коня, щоб линув, ніби птах. (А. Міцкевич.)

В) Як ранок угорі засвітиться перлово, з криниці вмиюся... (Л. Стафф.)

Г) Онукам буде дід оповідать щасливий про лихо, що колись ходило по землі. (Й. В.Сладек.)

Скласти (пригадати) і записати складнопідрядне речення з підрядним мети (або: умовним, допустовим, наслідковим), підкреслити в ньому граматичні основи.

Нужен реферат, сочинение, конспект? Тогда сохрани - » Види складних речень . Готовые домашние задания!

Предыдущий реферат из данного раздела: «Повести Белкина» А. С. Пушкина в школьном изучении – часть 1

Следующее сочинение из данной рубрики: Афоризмы, цитаты Александра Солженицына – Часть 1

Спасибо что посетили сайт Uznaem-kak.ru! Готовое сочинение на тему:
Види складних речень.