Основні способи творення слів

1. Значущі частини слова (морфеми) є такі:

А) основа слова і закінчення;

Б) основа слова, корінь і закінчення;

В) корінь, префікс, суфікс, закінчення;

Г) корінь, префікс, суфікс, закінчення, сполучний голосний (у складних словах).

Дібрати та записати слово, що відповідає схемі: префікс, корінь, закінчення; розібрати слово за будовою (наприклад: Вимова, порада).

2. Основа слова - це

А) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

Б) частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення слова;

В) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

Г) значуща частина слова, що стоїть після кореня.

Дібрати і записати два слова: змінне та незмінне; в кожному з них виділити основу (наприклад: ШколА, завтра ).

3. Безафіксний спосіб - це

А) спосіб творення слів, при якому дві і більше основ об’єднуються в одне слово;

Б) утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса;

В) утворення нового слова від твірної основи без додавання суфіксів і префіксів;

Г) утворення нового слова через злиття словосполучення;

Показати процес творення слова безафіксним способом (наприклад: Юнь - юний, перехід – переходити) .

4. Складноскорочені слова утворюються

А) способом зрощення слів;

Б) способом складання від скорочених основ;

В) безафіксним способом;

Г) суфіксальним способом.

Скласти і записати речення із складноскороченим словом у формі непрямого відмінка (наприклад: Медики світу наполегливо намагаються винайти ліки від СНІДу ).

5. Нульові закінчення наявні у словах:

А) метро, кашне, манто, фойє;

Б) вчора, взимку, мимохіть, слідом;

В) край, народ, день, писар;

Г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.

Скласти (пригадати) і записати речення (або два речення), в якому слово з нульовим закінченням вживалося б в прямому і в непрямому відмінках (наприклад: Де Ліс, там і Біс, а де нема Лісу – не шукай Біса. (Нар. творч.) Це нормально, коли в кожної людини є Хліб, є й до Хліба).

6. Спільнокореневими є слова:

А) книга, книги, у книзі; книгами;

Б) вода, водяний, приводити, водогін;

В) веселка, повеселити, веселощі, веснянка;

Г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий.

Пригадати й записати народне прислів’я, в якому вжито спільнокореневі слова; ці слова підкреслити, виділити в них корені (наприклад: Яблучко від Яблуньки недалеко відкотиться. Блискавка Блисне – камінь трісне. Береженого Бог Береже. Писав Писака, не розбере й собака) Або: дібрати й записати 5-8 спільнокореневих слів; в кожному слові виділити корінь.

Нужен реферат, сочинение, конспект? Тогда сохрани - » Основні способи творення слів . Готовые домашние задания!

Предыдущий реферат из данного раздела: Изображение народа в “Записках охотника” И. С. Тургенева – Часть 4

Следующее сочинение из данной рубрики: Взаимодействие жанров в произведениях И. С. Тургенева – Часть 16

Спасибо что посетили сайт Uznaem-kak.ru! Готовое сочинение на тему:
Основні способи творення слів.