Все сочинения и рефераты раздела "Зарубежная литература"

Методи контролю і самоконтролю в навчанні

15.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

1)Методи усного контролю (індивідуальне і фронтальне опитування); 2)методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, перекази, твори, диктанти), 3)методи лабораторного контролю (лабораторні роботи з фізики, хімії, біології), методи машинного контролю (комп'ютер, але він не враховує індивідуальних особливостей учня); методи самоконтролю (вміння самостійно знаходити допущені помилки, неточності, намічати методи самостійної ліквідації програми).

Сергей Есенин. Биография

14.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

Если Маяковский был громовой трубой, то Есенин — ее золотою флейтой. Оба эти голоса всегда будут звучать для читателей будущего...
Сергей Александрович Есенин родился в селе Константинове, Рязанской губернии, в крестьянской семье. С малолетства воспитывался у деда по матери, человека предприимчивого и зажиточного, знатока церковных книг. Окончил четырехклассное сельское училище, затем церковно-учительскую школу в Спас-Клепиках. В [...]

Сергей Есенин (Природа, мир, тайник вселенной…) Михаил Эпштейн

13.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

Природа - всеобъемлющая, главная стихия творчества поэта, и с ней лирический герой связан врожденно и пожизненно: "Родился я с песнями в травном одеяле. // Зори меня вешние в радугу свивали" ("Матушка в купальницу по лесу ходила...", 1912); "Будь же ты вовек благословенно, // что пришло процвесть и умереть" ("Не жалею, не зову, не плачу...", 1921).

Принципи науковості, систематичності, активності, їх характеристика, основні умови і шляхи реалізації в навчанні

13.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

Принцип науковості - один із найважливіших принципів виховання і навчання. Вимога: навчання і виховання повинно розкривати учням об'єктивну наукову картину світу, закономірності розвитку природи, суспільства, культури, мислення. Реалізується При розробці програм виховання, навчання, посібників, програм, підручників. Принцип науковості вимагає розвитку в учнів вмінь і навичок наукового пошуку, засвоєння ними методів наукової організації праці. Цьому допомагає [...]

Сергей Городецкий О Сергее Есенине – Часть 2

13.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

За эти две недели, что я жил в вагоне и бегал по учреждениям, я с ним виделся часто.
На другой же, вероятно, день я был у него в магазине на Никитской. Маленький стол был завален пачками бумажных денег. Торговал он недурно. Тут же собрал все свои книги и сделал нежнейшие надписи: на любимой тогда его книге [...]

Двосторонній характер процесу навчання – Часть 2

13.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

Проблемне навчання: 1) Постановка проблемної задачі у вигляді запитання, досліду, 2) Організовує роздуми учнів над поставленою задачею, пошук розв'язків; 3) Пропонує довести справедливість висунутого варіанту розв'язку задачі; 4) Якщо гіпотеза учнів правильна, просить зробити з неї висновки про отримання нових знань; 5) Якщо гіпотеза хибна, корегує, уточнює поставлену задачу; 6) Узагальнює отримані розв'язки, вказує [...]

Сергей Городецкий О Сергее Есенине – Часть 1

11.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

Есенин подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравады и неистовства вызывались только желанием заполнить пустоту жизни от одного стихотворения до другого. В этом смысле он ничуть не был похож на того пастушка с деревенской дудочкой, которого нам поспешили представить поминальщики.

Двосторонній характер процесу навчання – Часть 1

10.06.2012 Автор: Конспект Рубрика: Зарубежная литература

Навчання - це різновидність діяльності людини, яка носить двосторонній характер: взаємодія викладача і учнів (одного чи колективу), що протікає в певних умовах (навчально-матеріальних, морально-психологічних, естетичних).
Процес навчання складається з двох процесів: Викладання (діяльність викладача), Учіння (діяльність учня чи колективу).