Все сочинения и рефераты раздела "Конспекти уроків"

Матеріали до уроку за казкою Памели Треверс «Мері Поппінс»

08.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: ознайомити школярів з біографією П. Треверс та історією створення казки; розкрити основний зміст першої частини твору, навчити вдумливо його читати; розвивати логічне мислення, уяву, а такожуміння висловлювати свої міркування; формувати особистість уважного читача, здатного аналізувати думки та вчинки літературних героїв.
Обладнання. Портрет письменниці, виставка її книжок українською та російською мовами, малюнки учнів.

Урок розвитку мовлення за романом Сервантеса «Дон Кіхот»

06.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: формувати навички написання творчих робіт; розвивати зв'язне писемне мовлення учнів; уміння виражати свої літературні погляди, співвідносити їх із вивченим матеріалом; виховувати порядність і благородство школярів.
Обладнання: цитатний матеріал, необхідний для написання творчої роботи, додатки із планами творів.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення. Хід уроку
В години смутку й горя - я один. Але приходить добрий друг [...]

З’ясування сенсу передмов до циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки»

05.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Нагадаємо, що збірник "Вечори на хуторі біля Диканьки" має дві частини, кожна з яких складається з чотирьох повістей і має окрему передмову. Саме на сторінках передмов і знайомимося з гостинним хазяїном вечорниць, збирачем цікавих історій та їх уявним видавцем - пасічником Рудим Паньком. Значення цього персонажа для розуміння авторського задуму дуже важливе, адже він виконує [...]

Матеріал до уроків за повістю М.Гоголя «Тарас Бульба»

05.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Над другою редакцією повісті М. Гоголь працював вісім років і опублікував ЇЇ у 1842 р. Він переробив повість, збільшивши її обсяг з дев'яти розділів до дванадцяти: розширив описи, зробив їх докладнішими, посилив народний характер твору.
Історичні джерела, народні перекази, пісні, думи, що відображали події минувшини, допомогли письменнику віднайти точні зображальні засоби для відтворення побуту і колориту [...]

Образна система повісті «Тарас Бульба»: Тарас – Остап – Андрій

05.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Переосмислення потребують і методичні підходи до аналізу образної системи «Тараса Бульби». Запропонуймо учням представити образну систему твору в вигляді графічної схеми, в якій має бути відтворений зв'язок головних героїв (Тарас - Остап - Андрій; Тарас - Остап; Тарас - Андрій; Остап - Андрій). Виконуючи індивідуальні завдання, вони працюватимуть зі словниками у пошуках пояснення імен персонажів, [...]

Жанрова ідентифікація твору М.Гоголя «Тарас Бульба»

05.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Для формування невикривленого читацького образу твору учень має отримати науково перевірені відомості щодо предмета розгляду, не залишаючись осторонь певних наукових дискусій. Важливе значення для розуміння твору та формування варіанта читацької інтерпретації має питання його жанрової ідентифікації.

«Тарас Бульба» крізь призму літературознавства

05.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Ідеологічні дискусії, що точаться сьогодні навколо імені видатного письменника, з одного боку, можуть підтвердити небайдужість сучасного суспільства до питань, по-рушенихМ.Гоголем ще в XIX ст., з іншого - дають підстави говорити про те, що письменник, незважаючи на присутність його творів у шкільній програмі, на жаль, залишився непрочитаним.

Система уроків «Дамаскин» Милорада Павича

04.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Тема. Перший письменник третього тисячоліття серб Милорад Павич. Оповідання "Дамаскин": риси постмодернізму в ньому.
Мета: ознайомити з М. Павичем як особистістю, його світосприйняттям та творчою манерою, розкрити художньо-стильові особливості літератури постмодернізму, зокрема оповідання «Дамаскин», як новий підхід до художнього освоєння світу, ознайомити з нелінійністю сюжету твору і фактами візантійської та поствізантійської культури, історичними фактами та особами, [...]