Все сочинения и рефераты раздела "Конспекти уроків"

Урок: Фауст і Мефістофель. Боротьба добра і зла – рушійна сила розвитку світу

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: осягнути сенс опозиції ФаустМефістофель; формувати навички ідейнотематичного аналізу твору; пробуджувати в учнів філософський інтерес до власної особи в ході дослідження літературних образів.
Тип уроку: урок поглибленої роботи з текстом.
Епіграф: Життя вимагає руху.
Арістотель

Урок: “Фауст”, історія створення, композиція та проблематика

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: довести до учнів найвідоміші факти з творчої історії "Фауста", а також особливості композиції трагедії; розвивати вміння визначати тему та проблематику твору, навички аналізу художнього тексту; спонукати до роздумів над філософськими проблемами, порушеними Гете у трагедії "Фауст".
Тип уроку: комбінований.
Епіграф: Цей твір є не що інше, як потаємна сутність нашого століття.
Шеллінг (німецький філософ)

Урок: Література Просвітництва. Й.В.Гете. Життєвий і творчий шлях

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: з'ясувати поняття "Просвітництво" та провідні ідеї цієї епохи; розкрити їх відлуння у творчості Свіфта, Дефо, Вольтера, Руссо, Шиллера; подати основні події життєвого і творчого шляху Гете; розвивати навички дослідницької роботи; виховувати інтерес до постатей діячів минулого.
Тип уроку: урокдослідження.
Епіграф: Я з тими, хто долає шлях, хто зупинився — той помер. Й.В.Гете

Урок порівняльного лінгвістичного аналізу тексту за поемою Данте Аліг’єрі

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: розкрити особливості зображення Пекла та Раю у поемі Данте, порівняти характер зображуваного; розвивати навички аналізу художнього твору, вміння характеризувати художній образ, визначати художні засоби їх творення; розвивати навички дослідницької діяльності; утверджувати пріоритет особистості та загальнолюдських цінностей.
Обладнання: дидактичний матеріал (додатки до уроку), репродукції картин митців Відродження, ілюстрації до твору Г.Доре, В.Блейка, Е.Делакруа.

Вивчення новели О.Генрі «Останній листок» 7 клас

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Урок проведено на міському семінарі вчителів зарубіжної літератури, який відбувся в березні 2008 року в ЗНЗ №29 Оболонського району м. Києва, вчителем-методистом Баліною К.Н. за підручниками Ковбасенка Ю.І., Ковбасенко Л.В. Мета заходу — показати роботу учнів у засвоєнні літературознавчих понять на уроках зарубіжної літератури, вміння аналізувати та інтерпретувати художній твір із залученням порівняльного аналізу з [...]

Тема: Уславлення людської гідності, засудження приниження й рабства в поезіях Ш.Петефі

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: вчити учнів аналізувати поетичні твори, звертати увагу на роль художніх засобів при розкритті теми вірша; розвивати навички виразного читання напам'ять та вміння давати глибокі вичерпні відповіді на поставлені питання; виховувати розуміння поезії та любов до поетичного слова. Епіграф:
Поэту невозможно умереть... Поэты умирают в небесах, Высокая их плоть не знает тленья. Звездой падучей, огненным знамением [...]

Урок: Вивчення поезії Шандора Петефі

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Тема: Шандор Петефі — великий угорський поет.
Мета: ознайомити учнів з яскравою особистістю угорського поета, його життєвими та творчими сходинками; вчити виразному читанню поезії та її глибокому сприйманню.
Епіграф: Петефі — це діамантова застібка, яка скріпила угорську літературу із світовою.
Ян Неруда

Урок на тему художники слова проти війни

19.10.2010 Автор: Конспект Рубрика: Конспекти уроків

Мета: визначити антивоєнну гуманістичну спрямованість мистецтва художнього слова; розвивати творчу уяву, логічне мислення, навички узагальнення і систематизації знань, роботи з текстом; виховувати загальнолюдські цінності, толерантність і миролюбність, життєвий оптимізм, культуру спілкування.
Обладнання: підручники, правила ведення дискусії, виставка книг.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
Форма проведення уроку: дискусія.
Ключові слова та поняття уроку: війна, мир, мистецтво слова, людяність, [...]