Все сочинения и рефераты раздела "Белорусские сочинения"

Жыццё i творчасць Дуніна-Марцінкевіча: палемічныя заметкі

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Многае ў нашай нацыянальнай літаратуры да канца так і не вывучанае, не высветленае. Можа, таму, што слабыя сілы літаратуразнаўцаў і крытыкаў? Здаецца, не. Вунь колькі іх - вядомых, славутых, таленавітых: Каваленка, Мушынскі, Гніламёдаў, Бугаёў, Яскевіч. На жаль, няма Рыгора Бярозкіна, які так хораша пісаў пра паэзію Купалы, Багдановіча, Куляшова. Няма Бечыка, кнігу якога «Прад высокаю [...]

Характарыстiка творчасцi В. Дунiна-Марцiнкевiча

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Уся лiтаратурная дзейнасць Дуніна-Марцінкевіча дзелiцца на да - i паcлярэформенную. Лiтаратурная дзейнасць Дуніна-Марцінкевіча дарэформеннага часу працякала ва ўмовах разлажэння прыгоннiцтва i развiцця новых капiталістаў у абстаноўцы ўздыму ў краiне сялянскага руху i грамадска-палiтычнай барацьбы, якая развярнулася вакол пытання аб прыгонным праве. Першы твор Дуніна-Марцінкевіча - камедыя «Сялянка». У ёй асноўнае месца адведзена паказу ўзаемоадносiн пана [...]

Вялікая проза Міхася Зарэцкага

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Міхась Зарэцкі адносіцца да ліку той вялікай плеяды беларускіх пісьменнікаў, чыя творчасць доўгія гады знаходзілася пад забаронай або папросту замоўчвалася. І хоць асобныя творы друкаваліся і ў савецкі час, большасць з таго, што складае стрыжань творчай манеры пісьменніка, не было вядома шырокаму колу чытачоў. А між тым пяру Зарэцкага належаць такія выдатныя аповесці і раманы, [...]

Грамадска-палiтычная i публiцыстычная дзейнасць Кастуся Калiноўскага

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

У развiццi прагрэсіўнай публiцыстычнай лiтаратуры пасля рэформенага часу асаблiвая роля належыць Кастусю Каліноўскаму (1838-1864). Кастусь Каліноўскі быў не толькi мужным рэвалюцыянерам, барацьбiтам, кiраўнiком паўстання 1863 г. на Беларусi, але i таленавiтым публiцыстам. Выхадзец з шляхецкай сямьi, ён пад уплывам блiзкага знаёмства з жыццем простага народа, а таксама пашыраных грамадскiх насторояў з юнацкiх год пранiкся вострай [...]

Праблематыка «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Мы цэнім паэму Гусоўскага «Песня пра зубра», выдатна перакладзеную на беларускую і рускую мовы Язэпам Семяжонам у 1968 і 1969 гадах. Не так даўно я дазналася, што на беларускую мову за мяжой яе пераклала беларуская паэтка-эмігрантка Наталля Арсеннева. Ведаю таксама, што перакладам гэтага твора на рускую мову займаўся даследчык творчасці паэта-лацініста Я. Парэцкі. Мая задача [...]

Незабыўны свет маленства (дзеці ў «Новай зямлі» Якуба Коласа)

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Вобразам дзяцей у паэме Якуба Коласа «Новая зямля» ўдзяляецца значная ўвага. Разам з вобразам дзядзькі яны ўтвараюць непарыўнае, арганічнае адзінства. Я. Колас з вялікім майстэрствам апавядае аб гульнях, забавах і псіхалогіі дзяцей, аб асаблівасцях успрымання і разумення імі свету. Прычым гэтае светаразуменне, дзякуючы вобразам Юзіка, Алеся і Уладзі прасочваецца ад ранняга дзяцінства да часу юнацкага [...]

Андрэй Лабановіч i Саханюк i да яго падобныя (паводле трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»)

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Яшчэ адзін апанент Лабановіча - настаўнік целынынскай школы, якога ён змяніў на гэтай пасадзе, Саханюк. Мне не запомнілася нават імя гэтага чалавека: саханюк - і ўсё тут. Запомнілася, як гэты «інтэлігент», «колер нацыі» (такімі былі многія дзесяцігоддзі настаўнікі, гэта апошнім часам пра іх пачалі забывацца ўлада і людзі, павялі наступ з-за адзнакаў «прайдзісветы і тарбахваты», [...]

Янка Купала пра край і народ свой

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Янка Купала - класік беларускай літаратуры. Заслужана. Неаспрэчна. Тут не можа быць дзвюх думак, розных меркаванняў. Класікамі становяцца звычайна тыя мастакі, якія ўзнімаюць своечасова паходні, актыўна заступаюцца за свой народ і за ўсё чалавецтва, у трывожныя, навальнічныя гады застаюцца непахіснымі змагарамі за Радзіму. Класікі - гэта прарокі нацыі, якія вядуць за сабой народ. Так, як [...]