Все сочинения и рефераты раздела "Белорусские сочинения"

Майстэрства Максіма Багдановіча – паэта

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Песню Багдановіча пачулі многія. Сёння ён - класік нашай нацыянальнай літаратуры. Нароўні з Купалам і Коласам. Прызнаны майстар. Нават вялікі майстар. Навуцы сапраўднага майстэрства ён вывучыўся паводле асэнсавання фальклору, не такога частага, як для славутых вышэй названых яго сяброў. I - у значна большай ступені - паводле вучобы ў майстроў сусветнай паэзіі, засваення традыцый сусветнага [...]

Iдэйна-тэматычная накiраванасць рамана Нiла Гiлевiча «Родныя дзецi»

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Раман быў напiсаны ў 1985 г. Ён складаецца з 6 лiрычных адступленняў. Кожнае лiрычнае адступленне з'яуляецца своеасаблiвым пралогам да наступнай часткi. Першая, паэтычная, i трэцяя, гiстарычная, даюць пачуць, што аўтар любiць сваю зямлю. Калi Сцяпан Вячорка прыехаў у сваю веску, у першую чаргу ён пайшоў на могiлкi. Першая праблема - бездухоўнаць нашага народа, звязаная з [...]

«Ідылія» В. Дуніна-Марцінкевіча

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

На долю п'есы В. Дунiна-Марцiнкевiча «Iдылiя» (другая назва - «Сялянка») выпаў шчаслiвы лёс. Напiсаная ў 1846 г., яна i ў нашы днi з поспехам ставiцца на сцэнах многiх тэатраў, карыстаецца папулярнасцю ў гледачоў. Сам аўтар, якi быў душою аматарскага калектыву i ўдзельнiчаў у многiх яго пастаноўках, з сiмпатыяй адносiўся да герояў «Iдылii». Менавiта ў гэтым [...]

Гуманістычны пафас паэмы В. Дуніна-Марцінкевіча «Гапон»

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Першыя творы В. Дунiна-Марцiнкевiча былi вытрыманы ў духу сентыменталiзму. Для iх характэрна iдэалiзаванае адлюстраванне жыцця вёскi, пiльная ўвага да душэўных перажыванняў герояў, заклiк да чалавечнасцi, стварэнне вобразаў добрых памешчыкаў. Аб гэтым сведчыць i раннi твор пiсьменнiка - паэма «Гапон». Заснаваная на праўдзiвым здарэннi, паэма раскрывае калiзii кахання маладога селянiна Гапона да Кацярыны. Складаецца твор з [...]

Жанр твора В. Дунiна-Марцiнкевiча «Пiнская шляхта»

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Увагу В. Дуніна-Марцінкевіча прыцягваюць паблемы, звязаныя з падзеямi пачатку 60-х гг. - рэформа 1861г., паўстанне 1863г. У камедыi «Пiнская шляхта» пiсьменiк выступае з рэзкай крiтыкай царскага чыноўнiцтва i шляхты. Тэму камедыi падказала жыцце. Пасля паражэння паўстня 1863г. чыноўнiцтва стала паўнаўладным гаспадаром на Беларусi, яно ажыццяўляла ўладу жорсткiм i бессаромным чынам.

Невядомы Багушэвіч

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Нас не край далёкі кліча
Вывучаць чужы нам звычай,
Нас чакае ў нашым краі
Родны наш народ.
Ф. Багушэвіч
Я працытавала радкі з верша Францішка Багушэвіча «Прэч бутэлькі, люлькі, карты...», напісанага ў 1897 годзе. Тры гады заставалася да смерці. Не ўсё ў жыцці здзейснілася. Сям'я незадаволена: не выбіўся ў вялікія саноўнікі бацька, застаўся «хлапаманам». Усё трэба было вытрымаць дзеля народа [...]

Iдэйны змест паэмы Пятруся Броукi «Голас сэрца»

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

У 1947 г. Пятрусь Броўка пабываў у Асвенцыме. Ен убачыў смрочныя баракi, печы крэматорыя, дзе знiшчылi сотнi тысяч людзей, месцы, дзе фашысты расстрэльвалi ахвяр. Ен бачыў тыя комiны, з якiх iшоў чорны дым, тыя сцены, якiя чулi жахлiвыя крыкi ахвяр Хадзiў, глядзеў, а думаў пра сваю мацi. П. Броўка перажыў пекла i цяжар страт, таму [...]

Раман Уладзiмiра Караткевiча «Каласы пад сярпом тваiм, яго асноўныя праблемы»

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Раман Уладзіміра Караткевiча «Каласы пад сярпом тваiм» (1968) прысвечаны адной з гераiчных старонак беларускай гiсторыi - перыяду падрыхтоўкi паўстання 1863 г. Раман складаецца з дзвюх частак. У першай («Выйсце крынiц») даецца кароткая характарыстыка палiтычнага i грамадскага жыцця напярэдаднi рэформы 1861 г., апiсваецца голад Беларусi. Акрамя таго, расказваецца пра дзiцячыя i юнацкiя гады князя Алеся Загорскага.