Все сочинения и рефераты раздела "Белорусские сочинения"

Вобраз Лабановiча ў трылогii Якуба Коласа “На росстанях”

10.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Якуб Колас сутыкае свайго героя з рознымi людзьмi, ставiць у розныя сiтуацыi, раскрываючы яго характар, духоўны свет, маральную высакароднасць.
Ужо на першых старонках трылогii чытаем пра спрэчку Лабановiча з хатовiцкiм папом Кiрылам аб тым, як трэба глядзець на мужыка. На думку папа, мужык з'яўяецца нiзшай iстотай, якая сама вiнавата ў сваiм цяжкiм жыццi. Андрэй Лабановiч катэгарычна [...]

Паэма “Сымон-музыка” ў творчасці Якуба Коласа

10.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

. Яна, як і многія іншыя творы беларускіх пісьменнікаў ("Курган" Я. Купалы, "Люцыян Таполя" М. Танка, "Сады вятроў" Я. Пушчы) прысвечана тэме мастака і мастацтва. Гэта глыбокі роздум пра лёс мастака і нацыянальнага мастацтва, праўдзівасць, бессмяротнасць і непадкупнасць народнага мастацтва, пра цярністыя шляхі абуджэння самасвядомасці беларусаў. Сапраўднае мастацтва павінна быць непарыўна звязана з роднай зямлёй [...]

Тэма роднага краю ў паэзii

10.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Лiрыка Якуба Коласа багатя i разнастайная па ахопу жыццёвых з'яў, па выяўленню чалавечых пачуццяў. Гэта шчырая i праўдзiвая песня аб народзе, яго жыццi i працы, думках i жаданнях. Разам з тым гэта ўвасабленне свабодалюбiвых iмкненняў самаго паэта. Яго рэвалюцыйна-дэмакратычных iдэалаў, гарачай любвi да бацькаўшчыны, да роднай прыроды.
Многiя вершы паэта журботна-элегiчныя. Ён называў вершы песнямi жальбы. [...]