Все сочинения и рефераты раздела "Белорусские сочинения"

Вобразы чужынцаў у рамане Кузьмы Чорнага “Пошукі будучыні”

11.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Эпіграф Да сачынення я прывяла ў загалоўку. Можа, тэма сачынення на ўступных экзаменах і не будзе так сфармулявана, але мне хочацца расказаць пра сваё разумение Дабра і Зла на прыкладзе характарыстыкі адмоўных герояў Чорнага. Скажу адразу, што ён выступав ў дадзеным выпадку як пісьменнік-наватар. Не спяшаецца даць некаторым з адмоўных персанажаў крытычныя характарыстыкі. Не раскрывав [...]

Крыжавыя шляхі Нявады i Сымона Ракуцькі

11.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

З вялікай цікавасцю перачытваю старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні». Сэрцам і розумам адчуваю, што ён лепшы, чым раман «Трэцяе пакаленне», з якім мы знаёміліся падрабязна ў дзевятым класе. Лепшы таму, што больш праўдзівы, больш чалавечны па змесце. Мне думаецца, што ў «Трэцім пакаленні» жорстка адносіцца да свайго мужа, пакутніка, былога парабка, Зося Тварыцкая. Не [...]

Якому богу маліўся Якуб Колас?

11.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Якому богу маліўся Якуб Колас — выдатны беларускі пісьменнік, класік нацыянальнай літаратуры? Адказаць на гэта пытанне немагчыма, не прыгадаўшы некаторыя старонкі яго біяграфіі. Старонка першая — вучоба ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. Захапленне мастацтвам слова выявілася ўжо ў той час, які папярэднічаў дзвюм рэвалюцыям і грамадзянскай вайне. Пісаць пачаў тамсама, на рускай мове. Вядома, пра пакутны [...]

Майстэрства Янкі Купалы-драматурга

11.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Сваё разважанне я пабудую на разглядзе рысаў майстэрства Купалы-драматурга, якія выявіліся ў камедыі «Тутэйшыя», таму што гэты твор быў напісаны ў іншым ключы, чым драма «Раскіданае гняздо», вывучаўся намі ў адзінаццатым класе, не так даўно.
Самая першая рыса майстэрства любой п'есы заключаецца ва ўмельстве аўтара выбраць спецыфічны, востры канфлікт, правесці яго паслядоўна з пачатку і.да [...]

Рэалістычныя i рамантычныя тэндэнцыі ў творчасці Янкі Купалы

11.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Калі чытаю вершы, паэмы, драматычныя творы Янкі Купалы, адчуваю, як востра, шчыра, па-сапраўднаму любіць свой край і народ выдатны пясняр. Яму дарагая кожная рысачка партрэта Беларусі і беларусаў. Як у той «Спадчыне» — «замшэлы тын», «бляянне авечак», нават крык варання на вясковых могілках. Ён стараецца, пачынаючы з першага беларускамоўнага верша «Мужык» і заканчваючы вершам-воклічам, адозвай [...]

Антыподы Мікіты Зносака i яго хаўруснікаў

11.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

У камедыі як сатырычным драматургічным жанры на першай пазіцыі аказваюцца заўсёды адмоўныя героі. Пра падобную неабходнасць пісаў славуты беларускі пісьменнік Кандрат Крапіва. Такі прыём вылучэння наперад таго, што ўвасабляе зло, выкарыстаў і Янка Купала. Ён выдатна паказаў Мікіту Зносака — недавярка і прыстасаванца, геніяльнага пярэваратня і непрактычнага і недалёкага пустадомка. Столькі сцэн цікавых і яркіх [...]

Роздум над старонкамі біяграфіі Янкі Купалы

10.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Лёс Янкі Купалы нялёгкі, як і лёс многіх слаўных песняроў беларускага народа. Ён нагадвае мне лёс Францыска Скарыны, які пахаваны ў далёкай Празе, а не на Радзіме, дзеля якой жыў, якую асвечваў сваімі добрымі справамі. Не на Радзіме пахаваны і Мікола Гусоўскі, «Песню пра зубра» якога можна лічыць эпасам нашага народа эпохі Адраджэння. Рупіўся пра [...]

Хто ж мы – тутэйшыя ці беларусы

10.11.2010 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Янка Купала перажываў не толькі трагедыйны лёс народа, заняволенага, заціснутага з двух бакоў мацнейшымі суседзямі. Яшчэ больш ён непакоіўся, што самі беларусы, вельмі часта вымушаныя называцца «тутэйшымі», адракаюцца ад свайго імя, баяцца назвацца роўнымі сярод роўных. Паэта можна зразумець: ужо ў 17 стагоддзі паступова пачалася страта ранейшых набыткаў дзяржаўнай самастойнасці Вялікага княства Літоўскага. Пазней было [...]