Все сочинения и рефераты раздела "Белорусские сочинения"

Праблематыка, ідэйны пафас рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Раман Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» так і застаўся няскончаным. Мы не бачым у ім паўстання Каліноўскага, а толькі яго падрыхтоўку. Шырокай плынню не льецца чалавечая кроў, не шалее Мураўёўвешальнік. Але першыя сполахі народнага паўстання заліваюць ціхамірны край... Ідзе ў божы храм у вёсцы Гарапяцічы былы селянін, закатаваны Кроерам і царскімі салдатамі Корчак. Спыняе кровапраліцце [...]

За што рэпрэсіравалі аповесць Максіма Гарэцкага «Дзве душы»?

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Аповесць «Дзве душы» была выдадзена ў Вільні асобным выданнем у 1919 г. Да гэтага друкавалася ў газеце «Беларуская думка» (чэрвень - ліпень 1919 г.). Пазней твор не перадрукоўваўся па ідэалагічных прычынах, а таксама па той прычыне, што аўтар яе быў у 1930 г. абвінавачаны ў нацыяналізме, высланы ў Вяцкі край і затым расстраляны. Прозвішча пісьменніка, [...]

Андрэй Мрый – апавядальнік

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Я рада, што ў беларускай літаратуры былі такія смелыя і таленавітыя пісьменнікі, як Андрэй Мрый, Максім Гарэцкі, Міхась Зарэцкі і іншыя. Многіх з іх знішчылі сталіністы. Знішчылі за адноадзінае - вернасць Праўдзе, чалавекалюбству. І яшчэ за любоў да сваёй Радзімы - сінявокай Беларусі. Гарэцкага, як мы ведаем, расстралялі на чужыне, Зарэцкага - у Курапатах ці [...]

Самасуеўшчына i прыемы яе выкрыцця ў рамане Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя»

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Раман А. Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» выносіць прысуд самасуеўшчыне як велізарнаму сацыяльнаму і маральнаму злу. Самасуеўшчына - гэта чорны павой прыстасаванства, прайдзісвецтва, кар'ерызму і невуцтва, што сышліся разам, у адной асобе былога чырвонаармейца (ён і пасля вайны паказвае людзям нібыта прастрэлены кулямі свой шынель), вясковага хлопца, якога бацька не выносіць за адрачэнства ад зямлі і [...]

«Слова аб юнай краіне» (развагі і думкі пра паэзію Віктара Казлоўскага)

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Віктар (Вінцэсь Іванавіч) Казлоўскі - зямляк Крапівы, Труса, Бялевіча, Якімовіча і іншых беларускіх пісьменнікаў, з Уздзеншчыны, вёскі Мрочкі. Вучыўся на рабфаку ў Слуцку. Затым, як і многія паэты-маладнякоўцы, - у мінскім Белпедтэхнікуме, дзе родную мову і літаратуру выкладаў Якуб Колас. Актыўна друкаваўся з 1925 года, а ў 1932 годзе выдаў адразу тры кніжкі - «Слова [...]

Я радая, што пазнаёмілася з яго творчасцю (пра кнігу Алеся Вечара «Кола дзён»)

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Настаўніца згадала імя гэтага паэта, навукоўца, незаконна рэпрэсіраванага ў даваенны час Алеся Вечара ў аглядзе паэзіі 20-30-х гадоў. Падумалася тады: «А чаму б не пазнаёміцца з гэтым мастаком падрабязней? Бібліятэка ж ад мяне не так далека. Жыву ў Мінску». Пайшла ў Рэспубліканскую бібліятэку. Заказала кніжку. Чакаю. I вось, нарэшце, трымаю яе ў руках... Тонкая, сціпла [...]

Аркадзь Куляшоў у пачатку дарогі (назіранні над асобнымі творамі)

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Малады паэт, якому толькі-толькі споўнілася 14 гадоў (мы ж ведаем, што ён нарадзіўся ў Касцюковіцкім раёне на Магілёўшчыне) у 1928 г. напісаў прачулы, поўны юнацкай цнатлівасці і летуценнасці, а таксама непрыхаванай журботнасці верш пра каханне «Бывай». Як магло такое здарыцца, што выдатны верш, у якім раскрываюцца перыпетыі складанага перажывання, напісаў такі маладзён? Няўжо ў яго [...]

«На высокім алтары» (пра новую кнігу Ніла Гілевіча)

22.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Ніл Гілевіч выдаў новы зборнік паэзіі... У змрочны, драматычны час, калі страчваюцца многія духоўныя каштоўнасці, у чалавечых узаемаадносінах пераважае дух меркантыльнасці, а людзі імкнуцца больш і больш да нажывы, забываюцца, што ёсць такія паняцці, як Маці, Радзіма, Каханне, Матчына мова. Паэт і ў такіх скрутных умовах зрабіў свой маральны і палітычны выбар - ён актыўна [...]