Все сочинения и рефераты раздела "Белорусские сочинения"

Хто ж мы – тутэйшыя ці беларусы (паводле п’есы Янкі Купалы «Тутэйшыя»)

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Янка Купала перажываў не толькі трагедыйны лёс народа, заняволенага, заціснутага з двух бакоў мацнейшымі суседзямі. Яшчэ больш ён непакоіўся, што самі беларусы, вельмі часта вымушаныя называцца «тутэйшымі», адракаюцца ад свайго імя, баяцца назвацца роўнымі сярод роўных. Паэта можна зразумець: ужо ў 17 стагоддзі паступова пачалася страта ранейшых набыткаў дзяржаўнай самастойнасці Вялікага княства Літоўскага. Пазней было [...]

Антыподы Мікіты Зносака i яго хаўруснікаў

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

У камедыі як сатырычным драматургічным жанры на першай пазіцыі аказваюцца заўсёды адмоўныя героі. Пра падобную неабходнасць пісаў славуты беларускі пісьменнік Кандрат Крапіва. Такі прыём вылучэння наперад таго, што ўвасабляе зло, выкарыстаў і Янка Купала. Ён выдатна паказаў Мікіту Зносака - недавярка і прыстасаванца, геніяльнага пярэваратня і непрактычнага і недалёкага пустадомка. Столькі сцэн цікавых і яркіх [...]

Сэнс загалоўка рамана М. Зарэцкага «Вязьмо»

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Многае ў літаратуры пачынаецца з загалоўкаў, дадзеных зборнікам паэзіі, асобным творам. У таленавітых мастакоў яны нетрадыцыйныя, шматзначныя, «гаваркія».
Па загалоўках можна высветліць пазіцыю аўтара і яго агульны настрой. «Подых навальніцы», «Завеі, снежань», «За асакою бераг» - не проста назвы Мележавых раманаў, а і выяўленне яго поглядаў на жорсткі, суровы да чалавека час, які пасылае на яго [...]

Творчасць Кузьмы Чорнага ў маім успрыманні

21.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Уяўляю, як цяпер, 22-гадовага маладога чалавека, з торбачкай у руках (у ёй была звычайная сялянская луста - квалак хлеба ды кавалак сала, магчыма, дзве-тры бутэлькі малака, агуркі), лапцях (боты шкада таптаць у далёкай дарозе), які кіруецца з Цімкавіч у Мінск амаль за сотню кіламетраў. Гэты вандроўнік - Мікалай Карлавіч Раманоўскі, выпускнік Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, супрацоўнік [...]

Незабыўныя сустрэчы (водгук на верш С. Грахоўскага «Купалаў запавет»)

20.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Прачытала верш Сяргея Іванавіча Грахоўскага «Купалаў запавет» і задумалася. Задумалася над тым, што ў жыцці ўсё цесна знітавана, і выпадковасцяў у ім не бывае. I калі Богам назначана звязаць мне свой лес з роднай мовай, то ад гэтага ўжо не ўцячэш.

Водгук на верш Якуба Коласа «У родных мясцінах»

20.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Як толькі чалавек нараджаецца, яго тут жа агортваюць цеплынёй і пяшчотай рукі маці. Потым ён пазнае свет, дарагімі і блізкімі становяцца родныя мясціны: рэчка, дзе дзіцём ты так любіў купацца, лес, куцы ты хадзіў з сябрамі, вецер, які ноччу спяваў табе калыханку. I вось ты - дарослы, жыццё закідвала цябе ў розныя куткі нашай Зямлі, [...]

Водгук на верш С. Грахоўскага «Вячэрняя малітва»

20.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Творчую біяграфію С. Грахоўскага можна назваць драматычнай. Першы яго верш быў надрукаваны ў часопісе «Беларускі піянер» (1926), калі аўтару споўнілася 13 год. Першы ж вершаваны зборнік «Дзень нараджэння» (1968) пабачыў свет толькі праз 32 гады. А паміж гэтымі датамі - страчаная маладосць, абарваныя юнацкія мары і надзеі, пакутніцкі шлях, раздзелены з мільёнамі нявольнікаў, «заплямленых страшэнным [...]

Праблема чалавечага шчасця i сэнсу жыцця ў апавяданнi Янкi Брыля «Галя»

20.02.2011 Автор: Конспект Рубрика: Белорусские сочинения

Апавяданне «Галя» (1953) напiсана ў лiрычнай манеры. Гераiня нiкому не раскрывае сваей душы, якую трывожыць i мучыць балючы роздум пакутлiвае жаданне вярнуць каханне, якое ў яе ўкрала змрочная заходнебеларуская рэчаiснасць.
Галя - працавiтая, прыгожая фiзiчна i духоўна, простая беларуская дзяўчына, бедная парабчанка - усiм сэрцам, усёй адданасцю першага пачуцця пакахала Сяргея. Але абставiны склалiся так, што [...]